Mijn favorieten

Disclaimer

Viavesta besteedt een constante zorg aan haar site. Ondanks dat kunnen wij niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Viavesta verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten die zij zelf aanbied. Viavesta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van haar website.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik van onze website te voorkomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Uiteraard zijn wij kritisch ten aanzien van sites waarnaar wij verwijzen. Wij kunnen echter niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Viavesta Makelaars & Adviseurs Gouda B.V.